Ta vara på olikheterna

Några anledningar till att
anställa olika

Det är lätt och ganska naturligt att vilja anställa dem som liknar oss själva. Samtidigt, vet vi att för att uppnå bättre effektivitet och kreativitet bör vi våga släppa vår trygghetszon och satsa på anställda som kan komplettera varandra.

 

Ordet Mångfald kan ha olika associationer och jag tycker att vi bör definiera begreppet som olikheter mellan individer och grupper – med andra ord, det som gör oss unika.

Det finns flera forskningsresultat som visar att mångfald och jämställdhet är nyckelfaktorer för företagens ekonomiska framgång. Detta betyder att om ledningen och företagets anställda avspeglar samhället kommer de att kunna få bättre dynamik, ekonomisk situation och högre försäljningssiffror än motsvarande företag som inte har mångfald.

 

Alla har vi våra fördelar, de egenskaper och kunskaper som vi kan bidra med till våra arbetsplatser och till samhället.  Det är därför viktigt att arbetsgivare tänker på helheten och fokuserar på hur personer med olika bakgrund och erfarenheter kan komplettera varandra och höja servicenivån, kreativiteten och även lönsamheten.

 

Det finns många exempel på hur personer med olika bakgrund och egenskaper kan bidra till våra organisationer, här kommer några av dem:

 

En äldre person kan bidra med en rik livserfarenhet, kan lära ut och guida yngre medarbetare samt vara trygg i sig själv. Jag blev aldrig besviken efter att jag hade anställt äldre personer – vi fick kloka anställda som erbjöd hög kunskap, pedagogik och service och som var tacksamma för att vi tyckte att de är värdefulla.

 

Att anställa unga och nyutexaminerade kan också ha sina fördelar – de brukar vara hungriga på att lära sig nya saker och vill bidra, de har vanligtvis bra datakunskaper, de brukar komma med kreativa lösningar och har ett personligt engagemang. Att de är aktiva i sociala median kan också vara till en fördel för organisationen.

 

Att ha flera anställda som har en annan kulturell bakgrund är fördelaktigt. Att kunna erbjuda service på flera språk och att avspegla våra kunder kan hjälpa oss att höja servicen till en ny nivå. Utöver detta så höjer vi kreativiteten då personer från andra kulturer kan ha andra erfarenheter och sätt att se på saker.

 

En jämn könsfördelning skapar högre trivsel, mer engagemang och kan bidra till mer försäljning.

Jag tycker att vi i första hand bör fokusera på de personliga egenskaperna, erfarenheterna samt kompetensen som våra kandidater har. Sedan, ska vi tänka ett steg till och lyfta upp de olika egenskaperna som är unika för varje kandidat och se hur den kan komplettera arbetsplatsen.

Hur kan vi hitta kompetenta personer om vi vill öka mångfalden inom organisationen?

 

Vi bör fundera över hur vi rekryterar personal i nuläget – använder vi samma metoder, samma rekryteringskanaler och samma annonser- kommer vi att hitta likadana personer som vi gör idag. 

För att bredda vårt kandidaturval ska vi försöka tänka på flera rekryteringskanaler och skriva om eventuella annonser så att de välkomnar olikheter. 

Det är viktigt att vi ska se detta som en tydlig process med delmål som vi vill uppnå under flera år. Vi vet att vi har uppnått målet när våra anställda avspeglar demografin i samhället och då bör vi också märka fördelarna.

 

Jag skulle vilja uppmana er att utmana trygghetszonen och våga ta första steget mot att anställa olika – på långsikt kommer detta att bära frukt med fördelar både för våra organisationer och för samhället i stort.

 

Lycka till!