Robertsfors profilsida

Välkommen till Robertsfors kommun!
Vill du jobba hos oss?
Tillsammans gör vi skillnad!

Robertsfors kommun hittar du mellan städerna Umeå och Skellefteå. Den lilla kommunens fördel är närhet mellan människor och nära till beslutsfattare. Robertsfors har dessutom bekvämt pendlingsavstånd till grannkommunernas växande arbetsmarknader och är en del av Umeåregionen.

Vi hoppas du vill jobba på Robertsfors kommun.​

Få ut mer av ditt arbetsliv

Robertsfors kommun är kommunens största arbetsgivare med ca 700 anställda. Robertsfors kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare ur alla synpunkter. Medarbetare som är delaktiga i sitt arbete och känner arbetsglädje, ansvar och stolthet är en förutsättning för det. Det finns goda möjligheter att alternativt pendla eller flytta hit beroende på livssituation. 

Du behövs och uppskattas!

Att arbeta i Robertsfors kommun ger dig möjlighet att vara med och påverka din egen och andras vardag, att vara med och bygga samhället. Hos oss vet du att ditt arbete har en betydelse – du behövs och uppskattas!

Vill du jobba hos oss?

Organisationen präglas av viljan att lära av varandra på olika nivåer och att ständigt våga utmana för att kunna utvecklas. Positivt tänkande där möjligheterna är fler än hindren leder till självförtroende och vilja att pröva egna idéer och lösa problem.

Ett inkluderande arbetssätt med plats och möjlighet för alla utgör grunden. Delaktighet och öppenhet tillsammans med nyfikenhet och kreativitet utgör ledord. 

Medarbetare på Robertsfors kommun berättar

Pontus

Inom Personlig assistans

Vad jobbar du med?
Personlig assistent

Vad är en bra dag på jobbet för dig?
Att få se olika brukare utvecklas och ta nya steg i livet. Att få hjälpa människor till en bättre vardag. Och att få träffa många fantastiska personer inom detta yrke. Trivs väldigt bra i detta yrke.

Vilken utbildning eller andra kvalifikationskrav krävs för ditt yrke?
Vård och omsorg komvux 1,5-2 år

Rashed

På Ekonomikontoret

Vad jobbar du med?
Ekonom

Vad är en bra dag på jobbet för dig?
När dagen går enligt planen! När man känner sig nöjd med sig själv samtidigt som andra är nöjda och uppskattar arbetet.

Vilken utbildning eller andra kvalifikationskrav krävs för ditt yrke?
Universitetsutbildning

Cecilia

Inom Förskolan

Vad jobbar du med?
Förskollärare

Vad är en bra dag på jobbet för dig?
En riktigt bra dag på jobbet är när jag möts av glada och nyfikna kollegor, både små och stora. Hos oss på Dungen kan dagarna se väldigt olika ut beroende på vad som ska upptäckas och utforskas. Att varje dag få lära sig något nytt om sig själv, andra och omvärlden är enormt givande.

Vilken utbildning eller andra kvalifikationskrav krävs för ditt yrke?
Universitetsstudier till Förskollärare och gärna livserfarenhet från många områden

Robertsfors kommun ska bli Sveriges Bästa Kommun 2020.

Alla som arbetar i Robertsfors kommun ska uppleva arbetsglädje, känna engagemang för sina arbetsuppgifter och vara stolta över sitt yrke.

Alla medarbetare ska ges möjlighet att utvecklas, att ta ansvar, att engagera sig och påverka sin arbetssituation.

Varje medarbetare ska bli sedd, bekräftad och uppskattad för sin arbetsinsats.

Robertsfors - en del av Umeåregionen!

Umeåregionen är en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Här samarbetar sju kommuner för att främja näringsliv och tillväxt och för bra livsvillkor och samhällsservice. Här finns bra boendemiljöer, ett rikt kulturliv och fritidsutbud, två universitet, ett dynamiskt näringsliv och goda möjligheter för människor och företag att utvecklas.

Jobb i fokus - är du vår nästa medarbetare?

Förskolechef

Vi söker dig som vill anta utmaningen att vara med och utveckla framtidens förskola. Vi erbjuder dig ett utvecklande och spännande arbete som förskolechef. Som förskolechef ansvarar du för verksamhetens pedagogiska uppdrag och utveckling. Du har ekonomi- och personal- och arbetsmiljöansvar för din enhet. Du leder, samordnar och utvecklar 

Semestervikarier till Hemtjänst

Omvårdnadspersonal/
Undersköterskor
Vill du arbeta med människor inom stöd, vård och omsorg i sommar och har fyllt 18 år, har en bra samarbetsförmåga och en positiv drivkraft i mötet med den enskilde som behöver vår hjälp. Du är flexibel och ansvarstagande samt har integritet och tålamod. 

 

Semestervikarier till Äldreboende

Omvårdnadspersonal/
Undersköterskor
Vill du arbeta med människor inom stöd, vård och omsorg i sommar och har fyllt 18 år, har en bra samarbetsförmåga och en positiv drivkraft i mötet med den enskilde som behöver vår hjälp. Du är flexibel och ansvarstagande samt har integritet och tålamod. 

 

Robertsfors kommun har mycket att erbjuda!

Hos oss har du många valmöjligheter. Se våra lediga jobb, sök praktikplatser, läs om kommunens olika yrken eller se vilka utvecklingsmöjligheter du har hos oss. Detta och mycket mer erbjuder vi dig. Vi ser fram emot att höra av dig och hoppas att du är vår framtida medarbetare.`

Vill du jobba hos oss? Välkommen med din ansökan. 

Till  jobben

För att anmäla ditt intresse av att bli timvikarie inom Robertsfors kommun fyller du i en intresseanmälan.

Läs mer

 

Här kan du ta del av en kommunfakta över Robertsfors kommun

Läs mer

Robertsfors kommun hittar du mellan städerna Umeå och Skellefteå.Den lilla kommunens fördel är närhet mellan människor och nära till beslutsfattare.Robertsfors har dessutom bekvämt pendlingsavstånd till grannkommunernas växande arbetsmarknader och är en del av Umeåregionen. 

Ung & Framåt är ett projekt finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).

Läs mer

ASAP är ett projekt i Robertsfors för dig som är arbetslös.

Läs mer

En individuell utvecklingsplan tar du fram tillsammans med och med stöd från din närmaste chef

 

Kontakta Robertsfors kommun
 

Är du ung och vill testa ett framtidsjobb? Robertsfors kommun erbjuder feriearbete, sommarjobb till ungdomar. 

Läs mer

Bor du i Robertsfors kommun och är du mellan 16-18 år och vill starta eget i sommar?

Läs mer

Ung & Framåt är ett projekt finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).

Läs mer

ASAP är ett projekt i Robertsfors för dig som är arbetslös.

Läs mer

Robertsfors samverkan är en del av Samordningsförbundet Umeåregionen och Samordningsförbundets vision är att samordning/samverkan ska bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen. Detta genom att varje människas arbetsförmåga tas till vara genom hållbart samarbete i ständig utveckling.

Läs mer

5 skäl att arbeta på Robertsfors kommun
Attraktiva Robertsfors
Aktiva Robertsfors
Tillåtande Robertsfors
Berikande Robertsfors
Företagssamma Robertsfors
Välkommen till oss!
Vi hoppas du tycker om oss. Vi ser fram emot att höra av dig.
Kontakta oss

Förmåner - detta erbjuder vi dig

Vi betalar halva kostnaden för dina friskvårdsaktiviteter, högst 2 000 kr per år. Från 1/1 2017 samarbetar vi med ActiWay som gör det enklare att nyttja friskvårdsbidraget.

När verksamheten tillåter erbjuder vi våra medarbetare möjlighet att använda arbetstid till någon friskvårdsaktivitet.

Vi ser positivt på att medarbetare deltar i motionsevenemang och ersätter kostnaden för lagdeltagande i denna typ av evenemang.

Alla medarbetare har möjlighet att simma eller delta i simhallens olika aktiviteter en gång per vecka.

Du får föräldrapenningtillägg för ledighet som påbörjas efter en sammanhängande anställningstid på minst 365 kalenderdagar. Tillägget får du i sammanlagt 180 dagar per födsel och som längst till dess barnet är 24 månader. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10% av lönebortfallet.

Robertsfors Kommun samarbetar med Robertsforshälsan.

För att främja samhörigheten på arbetsplatsen disponerar varje arbetsplats ett årligt belopp på 200 kr för gemensam aktivitet. T ex studiebesök, personalfest, jullunch eller liknande.

Vi erbjuder möjlighet att löneväxla till pension.

Medarbetare som är tillsvidareanställda eller har en tidsbegränsad anställning över 6 månader får fritt använda Robertsforshälsans gym. Det finns även möjlighet till introduktion till träning av sjukgymnast.

Din anställning ger rätt till tjänstepension i form av ålderspension och efterlevnadspension.

Du har 25 semesterdagar. När du fyllt 40 år har du 31 semesterdagar, när du fyller 50 år har du 32 semesterdagar. Vi erbjuder förskottssemester och intjänandeår är mellan 1/1 – 31/12.

Vid sjukdom och arbetsskada är du försäkrad genom AFA försäkring. Vid dödsfall är du försäkrad genom KPA livförsäkring.

Anställda har möjlighet att få ersättning för studielitteratur, resor och studiedagar vid vidareutbildning som är i arbetsgivarens intresse. T ex sjuksköterska som vidareutbildar sig till specialistsköterska.

Just nu har vi ett stort behov av att anställa

Sem.vik Hemtjänsten

Sem.vik Äldreboende

Undersköterskor

Praktik på Kommunledningskansliet

Robertsfors kommun Kommunledningskansli söker 1-2 praktikanter inför höstterminen 2019, och är redo att erbjuda möjligheten att delta i och testa på olika arbetsuppgifter som ingår i den kvalificerade offentliga förvaltningen. En praktik i en mindre förvaltning, med en möjlighet att få testa på en stor mängd av olika arbetsuppgifter!

Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället såväl som sina egna liv. Jämställdhet innebär för oss att män och kvinnor ska ha samma
rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden.

Läs mer

Delaktighet - medverkan i verksamhetens utveckling genom idéer, påverkan och möjlighet till inflytande.

Respekt - alla människors lika värde. Att lyssna på och bemöta varandra som man själv vill bli bemött.

Ansvar - att med lojalitet och engagemang arbeta efter uppsatta mål i enlighet med fattade beslut.

Robertsfors kommuns organisation

Kommunledning

Social

Tillväxt

Barn och utbildning

Samhällsbyggnad

Här kan du läsa mer om hur Robertsfors kommun är organiserad.
Barn- och utbildningssektorn
Skolchef är Carin Elofsson
Barn- och utbildningssektorn
Under barn- och utbildning ligger kommunens förskoleverksamhet (förskola och familjedaghem), skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, komvux, uppdragsutbildning. En utgångspunkt inom hela Barn- och utbildnings verksamhetsområde är positiva förväntningar på alla så att de kan växa och utvecklas maximalt.
Samhällsbyggnadssektorn
Samhällsbyggnadschef är Wolf Fischer
Samhällsbyggnadssektorn
Välkommen till Samhällsbyggnadssektorn. Vi ansvarar bl.a. för kommunens fastigheter, det kommunala gatunätet inkl belysning, vatten och avlopp, renhållning, lekplatser och parker. Samhällsbyggnadskontoret ansvarar också för att de lagar och regler som finns inom miljö-, livsmedels- och hälsoskyddslagstiftningen följs, samt kontrollerar kommunens miljösituation. Avdelningen arbetar även med naturvård och ärenden enligt plan- och bygglagen.
Socialsektorn
Socialchef är Jhonas Nilsson
Socialsektorn
Välkommen till Socialsektorn i Robertsfors kommun. Vi håller till i kommunhuset och har hand om äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg.
Tillväxt
Sektorchef är Magnus Hansson
Tillväxt
Välkommen till Tillväxt. Vi arbetar med frågor som rör kultur, fritid, bibliotek, arbetsmarknad, mottagning, näringsliv, turism, ungdom, projekt, lokalutveckling, demokratiprojekt samt internationella kontakter. Vi är också dom som ansvarar för hemsidan samt nya tekniska lösningar samt sociala medier.
Kommunledning
Kommunchef är Karin Ahnqvist
Kommunledning
Kontorets uppgift är att utöver olika slag av service till allmänheten också vara en stödfunktion för kommunens olika förvaltningar och verksamheter. En viktig del i kommunledningskontorets uppgift är att aktivt aktualisera och driva frågor till fromma för kommunens utveckling. Frågor som sedan lyfts fram till beslutsfattare. Enheter: Kansli, Ekonomikontor, Personalkontor och IT-kontor.

Följ Robertsfors kommun i sociala medier

Robertsfors kommun är aktiv i flera olika kanaler. Följ oss gärna på sociala medier för att få snabb information om vad som är på gång.

Kontakta Robertsfors kommun

Telefon: 0934-140 00

Jobbmöjligheter i Robertsfors just nu

RSS Senaste jobben
 • Spolbilschaufför mars 17, 2019
  GVA-avdelningen sköter kommunens gator, vatten- och avloppsanläggningar, avfallshantering och parker. Vi är en grupp på 14 st helårsanställda och förstärks under sommarhalvåret med säsongsarbetande personal. Arbetet är förlagt inom hela kommunen men du utgår ifrån Robertsfors. Huvudsakliga arbetsuppgifter består i att med spolbilen underhålla kommunens ledningsnät, tömma privata och kommunala avloppsanläggningar inom kommunen. Måndag- fredag […]
 • Personlig assistent mars 11, 2019
  Som personlig assistent jobbar du i brukarens hem och dina arbetsuppgifter utgår från individens önskemål och behov. Arbetsuppgifterna kan bland annat innehålla medicinska insatser, personligomvårdnad, praktiska sysslor, fritidsaktiviteter och sociala kontakter. Vi söker en personlig assistent med stor ansvars känsla, inlevelse och initiativförmåga. Du ska vara tålmodig och ha respekt för den personliga integriteten. Dina […]
 • Undersköterskor Natt mars 6, 2019
  Vi söker Undersköterskor till Lövlunden Arbetet är till större delen nattjänstgöring Arbetsuppgifter Du arbetar utifrån ett rehabiliterande arbetssätt med att stödja och uppmuntra den äldres förmågor samt genomföra omsorgsinsatser utifrån fattade beslut enligt SOL och HSL. Du utför hälso-och sjukvårdsinsatser efter delegering från HSL-personal. Dokumenterar, planerar och organiserar det dagliga arbetet enligt PPP, Praktisk Professionell […]
 • Feriearbeten för ungdomar sommaren 2019 mars 5, 2019
  Feriearbeten för ungdomar sommaren 2019 Sommaren 2019 erbjuds du som är född 2003 och är folkbokförd i Robertsfors kommun möjlighet att ansöka om feriejobb. Ett feriejobb är detsamma som ett sommarjobb men ersätter ingen annan personal. Det krävs inte heller att du på egen hand ska klara av arbetsuppgifterna. Du får handledning och introduktion till […]
 • Kontaktperson LSS mars 4, 2019
  Kontaktperson enligt LSS En kontaktperson inom LSS har till uppgift att vara en medmänniska till en person med funktionsnedsättning, en kompis som ska främja sociala kontakter och hjälp till fritidsaktiviteter. Som kontaktperson träffar man en ungdom eller en vuxen en eller ibland flera gånger per vecka utifrån dennes behov och intressen. Uppdragets omfattning är vanligtvis […]

Vad behöver vi av dig?

Att du kombinerar effektivitet, engagemang
och tillgänglighet i ditt arbete genom att


– Sätta invånarnytta och vårt uppdrag i fokus
– Uppnå̊ individuella resultat och bidra till gemensamma mål

– Ta ansvar för dina arbetsuppgifter och använda din kompetens

– Ta ansvar för din utveckling och därmed bidra till verksamhetens utveckling

– Utbyta information och kunskaper, delta i dialoger samt ge och ta emot återkoppling

– Visa respekt och engagemang i mötet och samarbetet med andra vi är alla varandras arbetsmiljö så ditt bidrag till ett bra arbetsklimat och en god arbetsmiljö är viktigt

Jobbsökar-tips

Här får du lite tips som kan vara bra att känna till när du ska söka jobb, skicka spontanansökningar, ansöka om praktik eller arbetsträning och mycket annat. Lycka till med jobbjakten! 

Dela Robertsfors profilsida

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Här får du veta lite mer om Robertsfors kommun.

Vill du jobba med oss?

Robertsfors kommun strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare ur alla synpunkter. Medarbetare som är delaktiga i sitt arbete och känner arbetsglädje, ansvar och stolthet är en förutsättning för det. Det finns goda möjligheter att alternativt pendla eller flytta hit beroende på livssituation. 

Enkelt att komma hit!

Det går utmärkt att pendla åt alla håll. Vi är 1 timmes bilfärd från Skellefteå och 45 minuter från Umeå. I båda dem större städerna finns även möjlighet att ta ta flyget dit du arbetar.

Att göra efter jobbet!

I Robertsfors blomstrar kulturen och det är aldrig svårt att hitta någon vettig fritidssysselsättning. Kulturen får hela kommunen att växa! Sedan 1958 har vår kommunala musikskola satt Robertsfors på kartan.

Visste du detta om Robertsfors kommun?

På fem år har antalet företag i Robertsfors kommun ökat från 409 till 484 stycken. Det motsvarar en tillväxt på 18,3 procent. Ett resultat som placerar Robertsfors högst upp på listan bland alla kommuner i Västerbottens län. Det är Visma som har tagit fram statistiken över hur företagandet växt i alla landets kommuner de senaste fem åren och siffran beskriver inte bara nyföretagandet utan även överlevnadsgraden bland företagen.

Några kända profiler från Robertsfors

Rockgruppen:        Sahara Hotnights

Artisten:                   Frida Hyvönen

Musikern:                 Ottilia Säll

Författare:               Lars Andersson

Kultur

Näringsliv

Skola

Fritid

Turism

Bygga – Bo

Kommun – Politik

Omsorg – Stöd

Kontakta oss

Undrar du över något? Vill du lägga upp ett jobb eller vill du komma i kontakt med oss på Platstorget? Tveka inte att höra av dig till oss. Mejla Rickard Linetti

Dela Robertsfors profilsida

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn