Region Stockholms profilsida

Välkommen till Region Stockholm!
Kom och arbeta med oss!
Click Here
Tillsammans gör vi skillnad!

Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering, och regional tillväxt och utveckling. Region Stockholm har även i uppdrag att bidra till kulturlivet i Stockholms län.

Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm. Ansvar för kärnverksamheterna hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regionplanering och kultur kvarstår, men Region Stockholm har nu även ett utökat ansvar för regional tillväxt och utveckling.

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare med 45 000 medarbetare. Här arbetar bland annat sjuksköterskor, jurister, ingenjörer, kulturvetare och ortopeder. Totalt sett finns ett hundratal yrkesgrupper inom Region Stockholm.

Välkommen att jobba på Region Stockholm!

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare. Stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare är av stor betydelse för att nå verksamhetens mål.

Hälso och sjukvård

Region Stockholm ansvarar för att länets invånare får den hälso- och sjukvård och tandvård de behöver. Verksamheten omfattar allt från sjukvård och hälsofrämjande arbete till forskning, utbildning och utveckling. Stockholmsregionen växer och befolkningen i länet ökar snabbt, samtidigt ökar antalet barn och äldre snabbare än andra åldersgrupper. Detta ställer stora krav på vården.

För att kunna erbjuda en modern vård som uppfyller patienternas förväntningar och för att möta framtidens vårdbehov genomförs en framtidsplan för hälso- och sjukvården. Den innebär att primärvården stärks och en del av den vård som har utförts på akutsjukhusen flyttas till andra vårdgivare, till andra specialistmottagningar, närakuter och husläkarmottagningar.

Varje dag gör 800 000 resenärer 2,8 miljoner resor med kollektivtrafiken i Stockholms län. Region Stockholm ansvarar för att alla som bor i eller besöker länet har tillgång till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig kollektivtrafik. De olika färdsätten – bussar, tunnelbana, pendeltåg och lokalbana samt trafik med skärgårdsbåtar– samordnas i ett växande trafiknät.

Befolkningen i regionen växer snabbt och många resenärer upplever trängsel och förseningar i trafiken. Region Stockholm genomför och planerar investeringar och andra åtgärder som bygger ut och moderniserar kollektivtrafiken i länet. Planeringen sker enligt inriktningen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Kollektivtrafik

Regional utveckling

Region Stockholm ansvarar för regional tillväxt och utveckling i länet. Det innebär bland annat ansvar för länsplanen för infrastruktur och att ta fram den regionala utvecklingsplanen för länet, RUFS. 

Region Stockholm driver strategiskt viktiga utvecklingsfrågor och är regionens röst både nationellt och internationellt till exempel i frågor kring tillväxt och utveckling i länet. I sitt arbete samverkar Region Stockholm med regionens 26 kommuner, näringsliv och akademi.

Kultur bidrar till att stärka regionen och göra den mer attraktiv för invånare, besökare och investerare. Kultur kan dessutom bidra till att skapa mer läkande vårdmiljöer. 

Region Stockholm ger bidrag till en bred kulturverksamhet inklusive till folkbildningsaktörer och föreningsliv. Region Stockholm är också huvudfinansiär för Konserthuset och Kungliga filharmonikerna. Invånare i länet möter konst i Region Stockholms sjukhus och i kollektivtrafiken, inte minst i tunnelbanan. Konsten bidrar till trivsel och trygghet i människors vardag.

Kultur

”Vill du vara med och förbättra och förenkla vardagen för Region Stockholms invånare? Vår uppgift är att ge en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik varje dag, dygnet runt. Hos oss möter du kollegor inom hundratals yrken.”

Region Stockholm som arbetsgivare!

Region Stockholm är en av Sveriges största arbetsgivare. Stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare är av stor betydelse för att nå verksamhetens mål.

Attraktiva och utvecklande arbetsplatser som värdesätter mångfald och erbjuder en engagerad, hälsosam och hållbar arbetsmiljö är en självklarhet för oss. Nytänkande, kreativitet och effektivitet med patienten och kunden i fokus är viktiga nyckelord.

För att varje medarbetare ska utveckla sina färdigheter och bidra till bättre kvalitet i verksamheten, erbjuder vi kontinuerlig kompetensutveckling.

Stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare

Engagerade medarbetare med inflytande, lust att lära och en vilja att ta sig an utmaningar. Det är viktiga pusselbitar för att nå både resultat och mål. I en föränderlig värld, som ställer nya krav på verksamheten, är våra medarbetares kompetens avgörande.

Tydligt och starkt chef- och ledarskap

Inom Region Stockholm värderar vi chef- och ledarskapet högt. Våra chefer är tydliga arbetsgivare som utvecklar och driver verksamheten framåt, tillsammans med medarbetarna.

Vi ger våra chefer stöd att utvecklas inom områden som ledarskap, strategisk utveckling, ekonomisk styrning och utveckling för ledningsgrupper. Vi arbetar aktivt för att identifiera chefskandidater.

Möt några av våra medarbetare

Rahama Dedji

Undersköterska

En viktig uppgift för undersköterskan Rahama Dedji på Jakobsbergsgeriatriken är att stödja det som är friskt hos patienterna. 

Läs mer

Stefan Persson

Civilingenjör

Stefan Persson är ansvarig för att det finns godkända planer, miljötillstånd och avtal med fastighetsägare inför utbyggnaden av Stockholms tunnelbana.

Läs mer

Menna Shalabis

Läkare

En av läkaren Menna Shalabis starkaste upplevelser under utbildningen var när en kvinnlig cancerpatient fick ett nytt bröst.

Läs mer

Jobb i fokus - är du vår nästa medarbetare?

Är du sugen på att köra Blodbussen?

Vi erbjuder   

Är du intresserad av att möta och bemöta friska människor som kommer till Blodbussen för att ge blod, då är detta en tjänst för dig! Ombord på våra Blodbussar är vi ett glatt gäng som jobbar och vi tycker mycket om att arbeta med våra blodgivare som kommer och ger blod.  

Systemförvaltare till BUP Stockholm

BUP Stockholms verksamhetsstöd supportar organisationen inom områdena IT, ekonomi, HR, kommunikation, verksamhetsutveckling, administration och utbildningsverksamhet. Vi är sammantaget cirka 25 personer och vi finns i attraktiva lokaler på Södermalm.  

Senior sjuksköterska Diagnostiskt Centrum

Senior sjuksköterska Diagnostiskt Centrum 

Diagnostiskt Centrum (DC) på Danderyds Sjukhus AB har i uppdrag att utreda patienter med oklara symptom där det finns misstanke om cancer (SVF AOS) och patienter med metastaser med okänd primärtumör (SVF CUP). 

Region Stockholm har mycket att erbjuda!

Hos oss har du många valmöjligheter. Se våra lediga jobb, sök prao och sommarjobb, AT-tjänst eller ST-tjänst eller se vilka utvecklingsmöjligheter du har hos oss. Detta och mycket mer erbjuder vi dig. Vi ser fram emot att höra av dig och hoppas att du är vår framtida medarbetare.`

Vill du jobba hos oss? Välkommen med din ansökan. 

Till jobben

Här finns många möjligheter för dig som vill utvecklas och göra karriär och med en kompetensstege blir det tydligt vilka olika utvecklings- och karriärvägar det finns inom olika yrkesgrupper.

Läs mer

Region Stockholm är en organisation som består av många delar. Dels politiska organ på olika nivåer och inom olika verksamhetsområden, dels en förvaltningsorganisation som bistår politikerna i deras arbete och ser till att fattade beslut genomförs.

Läs mer

Region Stockholm är en av Sveriges största aktörer inom utbildningsområdet och vi erbjuder årligen cirka 97 000 student- och elevveckor för verksamhetsintegrerat lärande, VIL.

Läs mer

Du som har hälso- och sjukvårdsutbildning från utlandet är välkommen att jobba hos oss på Region Stockholm. Alla lediga tjänster hittar du under Lediga jobb.

Läs mer

Vid frågor om tjänsten
Hör av dig till kontaktpersonen för den specifika tjänsten du är intresserad av om du har frågor. Kontaktinformationen står i respektive annons.

Support kring ansökan
Vid frågor om själva ansökningsförfarandet eller om du får problem när du söker en tjänst, kontakta vår leverantör av rekryteringsverktyget.
Kontakta dem via telefon 08 400 200 08 eller e-post: sll-support@hr-manager.se

 

Hos oss på Region Stockholm finns en mängd arbetsplatser som tar emot dig som vill göra din prao inom hälso- och sjukvården. Eller du vill kanske söka sommarjobb inom sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, fastighetsförvaltning och administration.

Läs mer

Allmäntjänstgöring, AT, efter läkarexamen är ett krav för att få läkarlegitimation och för att göra specialisttjänstgöring, ST. Specialisttjänstgöring, ST, är den vidareutbildning som legitimerade läkare genomför för att uppnå specialistkompetens.

Läs mer

Du är alltid välkommen att ringa, mejla eller skriva till Region Stockholm. Tänk på att post som skickas in till myndigheter automatiskt blir en allmän handling och kan komma att läsas av utomstående, enligt offentlighetsprincipen.

Läs mer

Förmåner - detta erbjuder vi dig

5 skäl till att arbeta på Region Stockholm
Att jobba och bo på samma ort är livskvalitet
Nära till beslut
Roligt - varierande arbetsuppgifter
Kollegorna
Utvecklande miljö
Välkommen till oss!
Vi hoppas du tycker om oss. Vi ser fram emot att höra av dig.
Kontakta oss

Just nu har vi ett stort behov av att anställa

En region för framtiden

”En attraktiv, hållbar och växande Stockholmsregion med frihet för invånarna att själva forma sina liv och fatta avgörande beslut.”
Det är Region Stockholms vision för en snabbt växande region med många möjligheter men också stora utmaningar. Nya och ökade behov av samhällsservice gör att vården behöver vidareutvecklas och bli mer effektiv. Vi behöver också förbättra möjligheterna till resor och rörelse för att knyta samman länet bättre.

Läs mer om olika satsningar som genomförs inom Region Stockholm för att möta framtidens utmaningar.

Vår vision är att Stockholms läns landsting ska vara ett föredöme ur jämställdhetsperspektiv. Vi anser att makt, inflytande och resurser måste fördelas
lika mellan könen, för att skapa rättvisa villkor och förutsättningar.
För att nå ett mer jämställt landsting krävs ett aktivt arbete. Därför har vi
tagit fram denna policy, vars syfte är att fungera som styrdokument för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Landstingets personalpolicy anger de värderingar som är gemensamma för samtliga verksamheter
och utgör en plattform för personalpolitiken. Där formuleras Stockholms läns landstings ambition
och viljeinriktning och visar vad landstinget som arbetsgivare tycker är viktigt och strävar mot.
Landstinget ska se till att det skapas förutsättningar att uppnå intentionerna i personalpolicyn.

Läs mer

Följ Region Stockholm i sociala medier

Skurups kommun är aktiv i flera olika kanaler. Följ oss gärna på sociala medier för att få snabb information om vad som är på gång.

Kontakta Region Stockholm

Jobbmöjligheter hos Region Stockholm just nu

Våra verksamheter!

Inom Region Stockholm finns en bred variation av både arbetsmiljöer och karriärmöjligheter. Hos oss kan du till exempel arbeta inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik eller fastighetsförvaltning.

Danderyds sjukhus

Vill du bidra med din kompetens, utvecklas och växa på en arbetsplats där dina idéer och initiativ välkomnas och tas till vara? Välkommen att höra av dig!

Södersjukhuset

Södersjukhuset kan erbjuda dig en attraktiv och utvecklande arbetsplats centralt belägen i Stockholm med mycket med bra kommunikationer. Välkommen att höra av dig!

Folktandvården

Funderar du på att arbeta hos oss på Folktandvården? Här kan du söka lediga tjänster och ta del av vad vi erbjuder våra medarbetare. Välkommen att kontakta oss

S:t Eriks Ögonsjukhus

Vi vill att du som medarbetare ska trivas och vara motiverad att driva ögonsjukvården framåt tillsammans med oss. Vi uppmuntrar till nytänkande 

Jobbsökar-tips

Här får du lite tips som kan vara bra att känna till när du ska söka jobb. Lycka till med jobbjakten! 

Hallå!
Här träffar du oss!!

Det finns många spännande yrken och karriärmöjligheter inom Region Stockholm. Här kan du läsa om några av de arenor där vi brukar medverka och där du som är studerande eller arbetssökande kan möta ambassadörer från våra olika verksamheter och yrken.

SACO Studentmässa på Stockholmsmässan 27 - 29 november

Mässan riktar sig till dig som är gymnasieelev i årskurs tre som står inför ditt högskoleval. I Region Stockholms monter medverkan ambassadörer från många av hälso- och sjukvårdens yrken som berättar om våra arbeten och svarar på frågor. Vi brukar vara sjuksköterskor, biomedicinsk analytiker, sjukhusfysiker, undersköterska, röntgensjuksköterskor, läkare, barnmorska, en ambulans och ambulanssjuksköterskor.

Vi ses på mässan!

Bazaren
Stockholm 2019

Region Stockholm medverkar både som arrangör och utställare på Bazaren i Stockholm. Bazaren äger rum 21-22 februari på Stockholm Waterfront Congress Centre.

Öppettider:
Torsdag kl.11.00-17.00
 Fredag  kl. 10.00-16.00

Länkar direkt till Region Stockholm

Framtid

Om Region Stockholm

Verksamhet

Jobb

Politik

Press

Kontakta oss

Undrar du över något? Vill du komma i kontakt med någon på Platstorget? Har du andra frågor? Tveka inte att höra av dig till oss. Mejla Rickard Linetti

Dela Region Stockholms profilsida

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn