Platstorg

Vill din kommun också ha ett eget Platstorg? Kontakta oss!
Lyft fram alla fördelar med just er kommun så lyfter vi fram alla dolda jobb plus alla andra jobbmöjligheter i er kommun. Anslut er kommun, det kostar inte mycket, så visar du att kommunen är en viktig del i en levande hemkommun.

Saknar du en lokal jobbförmedling?
Vår målsättning är att alla kommuner ska ha sitt eget Platstorg. Idag är ett 20-tal redan med oss och har en mötesplats där kommunens arbetsgivare träffas och söker nya medarbetare. Här annonserar man ut lediga jobb, tar emot spontanansökningar, erbjuder praktik och arbetsträning. Men det finns fler tjänster också, som att du kan presentera ditt företag och din verksamhet. Vi samlar alla lokala arbetsgivare kommun för kommun.

3 referenser

Det behövs ett lokalt nytänk!
Vi vet att många lokala företagare tycker att det är svårt att hitta lämplig arbetskraft. Delvis beror det på att Arbetsförmedlingen och andra aktörer på arbetsmarknaden inte kan erbjuda den service ni behöver och vill ha. Många upplever att samarbetet med AF är både byråkratiskt och krångligt, och att de privata alternativen är för dyra att anlita. Så enklast är att fixa det själv genom att hitta lämpliga kandidater genom ditt kontaktnät. Fullt förståeligt! Men inte helt utan konsekvenser.

Möjligheterna finns men syns inte.
Tre av fyra jobb finns att hitta i små eller medelstora företag och 7 av 10 lediga jobb är dolda och når aldrig allmänheten. Ett etablerat nätverk är avgörande för om en jobbsökare kan hitta ett jobb eller om du som företagare ska hitta en ny medarbetare. Vi tror att förändringen måste börja på det lokala planet. En mötesplats där alla företag i kommunen kan lägga upp sina lediga jobb helt gratis – även de dolda jobben – och göra dem synliga för alla kompetenta jobbsökare i i närområdet.

All business is local!
Just det lokala vet vi stimulerar såväl jobbsökare som företagen. Jobbsökarna vill få en överblick av möjligheterna i kommunen – där de helst vill arbeta. Som lokal företagare får du en naturlig plats att agera på eftersom det är här du redan verkar. Vi tror att den egna kommunen är viktig – här känner ni alla ett ansvar och stolthet och vill verka positivt – det är här man vill leva, arbeta och bo. Och det gör vi genom att lyfta fram alla jobbmöjligheterna och samla dem på en och samma plats – även de dolda jobben.

För 9 900:- kan ni ta täten!
Så lite kostar det att få ett lokalt Platstorg per år. Välkommen till framtidens jobbförmedling, där företag, kommunen och alla medborgare möts. Möjligheternas torg med andra ord.

Se vem som har eget Platstorg! 
Har din kommun inget Platstorg? Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Så här funkar det!
Läs mer om hur allt funkar. Att ha ett eget Platstorg, lägga upp lediga jobb, ta emot spontanansökningar, erbjuda praktik och arbetsträning, presentera er verksamhet, berätta om alla fördelar med att bo, arbeta och leva i er kommun och mycket mer.