Lokala företag

Välkommen till Jobbstegen!
Mötesplatsen där lokala företag hittar kompetens i sin egen kommun!

Hitta din nya medarbetare bland de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

Personer med olika bakgrund och erfarenheter kan komplettera varandra och höja servicenivån på ditt företag, öka kreativiteten och även förbättra lönsamheten. Utmana trygghetszonen och våga ta första steget mot att anställa olika – på långsikt kommer detta att bära frukt med fördelar både för din organisation och för din kommun.

Läs mer nedan! 

Ungdomar

Yngre som saknar gymnasieexamen har svårt att komma i jobb.
Personer som är nyfikna, kreativa, energiska människor - vår framtid.
Läs mer

Nyanlända

De som är födda utanför Europa har svårt att få ett jobb.
Personer som är lojala, vill lära sig mer och dela med sig
Läs mer

Funktions-nedsättning

De med en funktionsnedsättning har extra svårt att hitta ett jobb.
Personer som kan skapa underverk om de kommer på rätt plats.
Läs mer

Över 55

De som är över 55 år och har svårt att få ett jobb igen.
Med lång erfarenhet, massor med kompetens och tid.
Läs mer

Tre av fyra jobb tillsätts i små och medelstora lokala företag! ​

Vi vet att många lokala företagare tycker att det är svårt att hitta lämplig arbetskraft. Att det bland annat beror på att Arbetsförmedlingen och andra aktörer som idag finns på arbetsmarknaden inte kan erbjuda den service ni vill ha. Dessutom är det inte så lätt att veta var man ska vända sig.

 Vissa upplever att samarbetet med Arbetsförmedlingen är både byråkratiskt och krångligt, och att de privata alternativen är för dyra att anlita och att det därför är lika bra att fixa det själv – att stämma av med det egna kontaktnätet – vi förstår.

Lokalt är lösningen

80% av alla nya jobbtillfällen uppstår i små och medelstora företag. Och 70% av alla lediga jobb når inte allmänheten. Det är egna kontaktnät som avgör vem jobben går till. Samtidigt har företagen svårt att hitta kompetens och många rekryteringar misslyckas. Vi är övertygade om att lösningen finns på den lokala marknaden, det vill säga i kommunen. När vi underlättar för företagen och synliggör alla jobb i kommunen så ger vi alla jobbsökare samma chans att hitta och söka alla lediga jobb – oavsett vad de har för kontaktnät, kvalifikationer och erfarenheter. 

Du kan få ekonomisk hjälp när du anställer

Tänk i nya banor och bredda din rekrytering genom att se till allas möjligheter och förmågor. Du kan göra skillnad för personer som idag står längre ifrån arbetsmarknaden och hjälpa till så att de kan ta steget in eller tillbaka till arbetslivet. Via Arbetsförmedlingen kan du få ekonomisk hjälp när du anställer. 

Ungdomar

Du kan få ekonomiskt stöd om du anställer en person som är mellan 20 och 25 år. Stöd vid yrkesintroduktion gäller från 15 år. Unga personer med begränsad arbetslivserfarenhet kan bli en framtida tillgång för din verksamhet. Genom att lära upp en ung person inom ett yrke kan du på sikt säkra din framtida kompetensförsörjning.

Nyanlända

Att få ett jobb är en av de viktigaste utmaningarna för våra nyanlända invånare. Med hjälp av ekonomiskt stöd kan du hjälpa en person att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara en person som vill arbeta och samtidigt lära sig svenska eller någon som varit i Sverige i max tre år utan arbete.

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara allt från allergi till en rörelsenedsättning. I vissa fall behöver personen hjälpmedel eller anpassning av arbetsmiljön för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Idag har runt 600 000 personer någon form av funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Med vårt stöd kan du som arbetsgivare skapa rätt förutsättningar och hjälpa en person att ta tillvara på sin kompetens och förmåga.

Långtidsarbetslösa

När du ska anställa en person som varit utan arbete en längre tid kan det behövas extra stöd. Vi vill underlätta för verksamheter att anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden med hjälp av ekonomiskt stöd. På så sätt kommer värdefull kompetens tillbaka i arbete och du som arbetsgivare kan lättare anställa.

Matchning och rekrytering i din kommun!​

Via Jobbstegens ansluta leverantörer erbjuder vi en enkel rekryteringsprocess som matchar rätt person till din kravprofil. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Tillsammans gör vi skillnad!

På Platstorget kan du som lokal arbetsgivare göra något för att hjälpa alla de i din kommun som har svårt att hitta ett jobb eller en sysselsättning. Som arbetsgivare lägger du gratis upp lediga jobb, praktikplatser, om du erbjuder arbetsträning eller vill ha spontanansökningar. Här kan du också presentera ditt företag och verksamhet lite närmare. Vill du ha hjälp med rekrytering, matchning eller utbildning av din personal hjälper vi dig via våra anslutna leverantörer. 

Möjligheterna finns i närområdet.

De flesta jobben finns att hitta i små eller medelstora företag i din egen kommunen.  Just det lokala vet vi stimulerar såväl de långtidsarbetslösa som dig som företagare. De arbetssökande vill få en överblick av möjligheterna i kommunen – där de helst vill arbeta. Du som lokal företagare får en naturlig plats att agera på eftersom det är här du redan verkar. Vi tror att den egna kommunen är viktig – här känner ni alla ett ansvar och stolthet och vill verka positivt – det är här ni vill leva, arbeta och bo. Med ett eget Platstorg skapas en mötesplats där de arbetssökande får hjälp med att nå sina mål, oavsett det gäller jobb eller utbildning och du som lokala företagare erbjuds en enkel och kostnadsfri rekryteringsprocess.  

Har ditt företag svårt att hitta personer med rätt kompetens?

Jobbstegens ansluta leverantörer genomför skräddarsydda utbildningar som ger dig som arbetsgivare arbetskraft med rätt kompetens. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Nya möjligheter för dig som lokal företagare!

Jobbstegen vill tillsammans med ditt företag hjälpa alla i din kommun till ett jobb, en praktikplats, möjlighet till arbetsträning eller en utbildning. På så vis hjälper vi de som står längst från arbetsmarknaden att få en plats att gå till, något att göra och inte minst träffa sina arbetskamrater.
Ett nytt socialt liv helt enkelt!

Alla era lediga jobb

Alla lediga jobb i er kommun på en och samma plats. 

Gratis annonsering

Gratis platsannonsering för alla arbetsgivare i kommunen.

Spontanansökningar

Ta emot spontanansökningar från kompetenta kandidater.

Hitta kandidater nära dig

Arbetssökande kan presenterar sig för ditt företag.

Få nyhetsbrev

Vi presenterar arbetssökande för dig och ditt företag.

Erbjud praktik

Ett bra sätt att lära känna framtida medarbetare.

Matchning och rekrytering

Vi  erbjuder en enkel och kostnadsfri rekryteringsprocess. 

Skräddarsydd uppdragsutbildning

När du som arbetsgivare har akut behov av att anställa.

Skräddarsydd uppdragsutbildning

När du som arbetsgivare har behov av viss kompetens över tid.

Företagsutbildningar

När du som arbetsgivare behöver kompetensutveckla din personal.

Kompetensutveckling

Vi erbjuder kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Bli vår samarbetspartner

Samarbeta med oss för ett hållbart samhälle – ta emot praktikanter.

Behöver din personal kompetensutvecklas?

Jobbstegens ansluta leverantörer genomför kurser eller företagsutbildningar – yrkessvenska, grundläggande data, kommunikation på jobbet, service och bemötande plus mycket annat. Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Gör skillnad i din kommun!
Vi hjälper ditt företag att hitta rätt kompetens.

Matchning mot ett bättre samhälle

På Platstorget kan du som lokal arbetsgivare göra något för att hjälpa alla de i din kommun som har svårt att hitta ett jobb eller en sysselsättning. Som arbetsgivare lägger du gratis upp lediga jobb, praktikplatser, om du erbjuder arbetsträning eller vill ha spontanansökningar. Här kan du också presentera ditt företag och verksamhet lite närmare. Vill du ha hjälp med rekrytering, matchning eller utbildning av din personal hjälper vi dig via våra anslutna leverantörer. 

Så här enkelt funkar det!

1

Se om din kommun anslutit sig till Jobbstegen

2

Registrera ditt företag på din kommuns mötesplats

3

Jobbstegen kontaktar er och går igenom upplägget. Efter det kan ni utnyttja alla tjänster på er kommuns mötesplats

Vill ni veta mer om Jobbstegen?

Är ditt företag intresserad av att erbjuda jobb och praktik eller få hjälp med matchning och rekrytering? Kontakta oss då direkt så ser vi fram emot att besvara dina frågor

Jobbstegen - hjälper dem som har svårt att få ett jobb och som idag står långt från arbetsmarknaden!

Jobbstegen hjälper dem som står utanför arbetsmarknaden och vänder sig uteslutande till dem som är arbetssökande. Vi hjälper dem till ett jobb, praktik, arbetsträning eller utbildning.