Leverantörer stöd & matchning

Välkommen till Jobbstegen! Här erbjuder ni arbetssökande och lokala företag alla era tjänster - kommun för kommun!

Tillsammans kan vi hjälpa de som står längst ifrån arbetsmarknaden.

127 000

yngre som saknar gymnasieexamen har svårt att komma i jobb.

127 000

som är nyfikna, kreativa, energiska människor - vår framtid.
Läs mer

170 000

som är födda utanför Europa har svårt att få ett jobb.

170 000

som är lojala, vill lära sig mer och dela med sig
Läs mer

65 000

med en funktionsnedsättning har extra svårt att hitta ett jobb.

65 000

som kan skapa underverk om de kommer på rätt plats.
Läs mer

58 000

är över 55 år och har svårt att få ett jobb igen.

58 000

med lång erfarenhet, massor med kompetens och tid.
Läs mer

Jobbstegen löser knuten!​

Det är lätt att hamna utanför. Som ung kanske man inte har rätt utbildning. Som ny i landet finns det fördomar och språk som skapar hinder. Med en funktionsnedsättning är det inte bara ens egen kropp som säger stopp. Och har man passerat 55 anses ma vara lika gammal i knoppen som i kroppen. Alla dessa förutfattade meningar kämpar nästan en halv miljon människor emot, varje dag! 

Vi vill göra något åt det genom att hjälpa dem som inte har ett nätverk, som nyss bytt boplats, som behöver komplettera med en utbildning, som behöver extra stöd i sitt arbetssökande eller som saknar rätt kompetens att hitta rätt möjlighet – någon som matchar talang och entusiasm mot företagens och den offentliga sektorns behov. Lösningen heter Jobbstegen.
Välkommen! Vi öppnar i mars 2020. 

Tre av fyra jobb tillsätts i små och medelstora lokala företag! ​

Nätverk och kontaktnät är avgörande om en jobbsökare ska hitta ett jobb eller om ett företag ska hitta nya medarbetare. Förlorare är jobbsökare och små och medelstora företag med bristande kontaktnät. Vi tror att förändringen måste börja på lokal nivå. 

Därför vill vi öppna 290 lokala digitala mötesplatser – en för varje kommun. De flesta jobben finns att hitta i små eller medelstora företag i den egna kommunen.  Just det lokala vet vi stimulerar såväl de långtidsarbetslösa som företagen. De arbetssökande vill få en överblick av möjligheterna i kommunen – där de helst vill arbeta. Lokala företagare får en naturlig plats att agera på eftersom det är här de redan verkar. Vi tror att den egna kommunen är viktig – här känner alla ett ansvar och stolthet och vill verka positivt – det är här man vill leva, arbeta och bo. 

Lokalt är lösningen

80% av alla nya jobbtillfällen uppstår i små och medelstora företag. Och 70% av alla lediga jobb når inte allmänheten. Det är egna kontaktnät som avgör vem jobben går till. Samtidigt har företagen svårt att hitta kompetens och många rekryteringar misslyckas. Vi är övertygade om att lösningen finns på den lokala marknaden, det vill säga i kommunen. Därför vill vi skapa 290 lokala mötesplatser – en för varje kommun i Sverige. 

Allt på en och samma plats!

Jobbstegen skapar lokala mötesplatser där de arbetssökande får hjälp med att nå sina mål, oavsett det gäller jobb eller utbildning och lokala företagare erbjuds en enkel rekryteringsprocess. 

På Jobbstegen får arbetssökande en samlad bild av alla de möjligheter som ges i kommunen. Lediga jobb, utbildningar, leverantörer inom stöd och matchning, spontanansökningar, praktikplatser och mycket annat – allt för att öka möjligheterna till jobb eller utbildning. För de lokala företagen finns det på Jobbstegen fler alternativ att hitta kompetens. Egen annonsering, hjälp med rekrytering och matchning eller hyra personal. På Jobbstegen möts kommunen, arbetssökande, arbetsgivare och leverantörer av stöd- och matchningstjänster.   

Berätta hur och vad ni kan erbjuda arbetssökande och lokala företagare!

Jobbstegen vill tillsammans med leverantörer hjälpa både arbetssökande och arbetsgivare i alla Sveriges kommuner.  Ett jobb, en praktikplats, en jobbcoach, stöd och matchning, möjlighet till arbetsträning, en utbildning, rekrytering, bemanning, kompetensutveckling mm. På så vis hjälper vi de som står längst från arbetsmarknaden att få en plats att gå till och något att göra och inte minst träffa sina arbetskamrater. Samtidigt som vi hjälper alla lokala företag att hitta kompetens i sitt närområde och närmare bestämt i sin egen kommun. 

Mot arbetssökande

Stöd & matchning

Erbjud de som är långtidsarbetslösa i kommunen stöd och matchning.

Praktik

Tillsammans med Jobbstegen hittar vi praktikplats åt de arbetssökande.

Sökandeprofiler

Långtidsarbetslösa kan presentera sig mot arbetsgivare.

Arbetsträning

Tillsammans med Jobbstegen hittar vi arbetsträning åt de arbetssökande.

CV

Erbjud hjälp åt arbetssökande att ta fram bra CV.

Personligt brev

Erbjud hjälp åt arbetssökande att ta fram bra personliga brev.

Jobbcoach

Ge råd och kunskap, peppa och hjälp arbetssökande till jobb eller utbildning. 

Anställningsintervjun

Förberedelser inför anställningsintervjun.

Utbildningar

Erbjud de arbetssökande olika arbetsmarknadsutbildningar.

Mot arbetsgivare

Matchning och rekrytering

Erbjud lokala företag matchning och rekrytering. 

Bemanning

Hyr ut personal till lokala företag.

Skräddarsydd uppdragsutbildning

En del arbetsgivare har behov av viss kompetens över tid. Hjälp dem med detta.

Företagsutbildningar

En del lokala företag behöver kompetensutveckla sin personal. Erbjud era utbildningar.

Kompetensutveckling

Erbjud lokala företag kompetensutveckling och kompetensförsörjning.

Omställning

Stötta lokala företag som står inför organisationsförändringar.

En ny lokal marknadsplats för er som arbetar med stöd och matchning.

Marknadsför alla era tjänster!

På Jobbstegen kan företag som arbetar med med stöd- och matchningstjänster marknadsföra alla sina tjänster. Ni väljer själva vilka kommuner ni vill synas på. Och ni väljer själva vilken målgrupp ni vill rikta er till . Många vänder sig både till arbetssökande och arbetsgivare. Utöver att marknadsföra era tjänster erbjuds alla att även marknadsföra sitt företag. Berätta lite mer om ert företag, vad som är viktigt för er, hur länge ni har funnits på marknaden, er nyckelkompetens mm. 

Så här enkelt funkar det!

1

Se om kommunen/kommunerna anslutit sig till Jobbstegen

2

Registrera ditt företag på valda kommuners mötesplats och berätta vilka tjänster ni erbjuder i respektive kommun

3

Jobbstegen kontaktar er och går igenom upplägget och lägger upp era tjänster på respektive kommuns mötesplats

Vill ni veta mer om Jobbstegen?

Är ditt företag intresserad av att erbjuda stöd och matchningstjänster mot arbetssökande och arbetsgivare på Jobbstegen? Kontakta oss då direkt så ser vi fram emot att besvara dina frågor

Jobbstegen - hjälper dem som har svårt att få ett jobb och som idag står långt från arbetsmarknaden!

Jobbstegen hjälper dem som står utanför arbetsmarknaden och vänder sig uteslutande till dem som är arbetssökande. Vi hjälper dem till ett jobb, praktik, arbetsträning eller utbildning.