Långtidsarbetslös

Är du långtidsarbetslös, nyanländ eller ungdom utan arbete? 

Berätta för oss vad du kan, vad du har gjort, vad du vill göra och lite om vem du är. På din kommuns Platstorg vill vi göra det enklare för alla jobbsökare att komma i kontakt med arbetsgivare i kommunen. Det kan handla om ett jobb, en praktiplats eller arbetsträning.

 

Att komma in på arbetsmarknaden? 

Platstorget vill skapa bättre möjligheter för alla som söker jobb. Vi tycker att alla ska ha samma chans att hitta och söka ett jobb. Dagens arbetsmarknad är i hög utsträckning dold för allmänheten vilket innebär att det är nätverk och kontaktnät som avgör om du hittar ett jobb eller inte. Platstorget vill samla alla dolda jobb plus alla andra jobbmöjligheter i din kommun på en och samma plats. En lokal mötesplats där du som jobbsökare oavsett kontaktnät, ålder, kön, etnicitet, fysisk eller psykisk nedsättning får tillgång till alla jobb. Ett öppet nätverk där du kan hitta och söka lediga jobb, skicka spontanansökningar, ansöka om praktik och arbetsträning och mycket annat.

 

De flesta jobben är dolda Jobb

De flesta arbetsgivarna annonserar idag inte ut sina lediga jobb mot allmänheten trots att de söker personal. 7 av 10 lediga jobb är dolda och når aldrig allmänheten. Nätverk och kontaktnät är avgörande om en jobbsökare ska hitta ett jobb. De som drabbas värst är jobbsökare med bristande kontaktnät. 

Platstorget vill förändra detta genom att ge alla företag i din kommun verktyg för att nå ut med sina dolda jobb. Vi vill att alla dolda jobb blir synliga så att du får samma chans att hitta och söka de lediga jobben – oavsett vad du har för kontaktnät, kvalifikationer och erfarenheter. På Platstorget söker du jobben utan att ange namn, ålder och kön.

 

Praktik kan vara en bra väg in

Vill du prova på att jobba på en arbetsplats? Vill du skaffa dig arbetslivserfarenhet och öka dina chanser att få jobb? Då kan praktik vara rätt för dig. Praktik eller arbetsträning kan bli en lyckoträff!  Både för dig som arbetssökande och för arbetsgivaren som erbjuder dig en praktikplats. 

Syftet med praktik är att stärka dina möjligheter att få ett arbete. Du kan göra praktik på en arbetsplats för att få yrkesorientering, yrkespraktik, arbetslivserfarenhet eller för att behålla och stärka din yrkeskompetens. Du kan också få praktik för att förbereda dig inför att starta en näringsverksamhet. På Platstorget kan arbetsgivare i din kommun erbjuda praktik eller arbetsträning åt människor som idag står långt från arbetsmarknaden – långtidsarbetslösa, nyanlända och ungdomar.  Vi tror att många arbetsgivare i din kommun vill hjälpa personer som idag står långt från arbetsmarkanden att få arbetslivserfarenhet, nya kontakter, en meningsfull vardag och kanske en anställning. 

 

Arbetsträning – att lära och känna efter 

Arbetsträning innebär att du under en tid får vara på en arbetsplats och delta i verksamheten. Du ska få möjlighet att i anpassad form och under handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet. Arbetsträningen behöver inte bara vara  inriktad på träning av specifika arbetsuppgifter utan kan även handla om arbetssituationen som sådan. Som att förhålla sig till arbetskamrater och arbetsledning, samt att hantera olika krav och förväntningar som normalt finns på en arbetsplats. Arbetsträning ska utformas utifrån dina förutsättningar och tillgodose behovet av träning och orientering i arbetslivets villkor. Genom att arbetsträna på en arbetsplats kan du få erfarenhet och referenser och komma närmare arbetsmarknaden. På Platstorget kan arbetsgivare i din kommun erbjuda arbetsträning åt människor som idag står långt från arbetsmarknaden – långtidsarbetslösa och personer med funktionshinder. Vi tror att många arbetsgivare i din kommun vill hjälpa personer som idag står långt från arbetsmarkanden att få arbetslivserfarenhet, nya kontakter, en meningsfull vardag och kanske en anställning. 

 

 

Spontanansökningar

En spontanansökan kan ses som en allmän ansökan du skickar till ett företag, men inte till ett specifikt utannonserat jobb. Du är antagligen intresserad av företaget eller branschen och vill visa vem du är så att arbetsgivaren har en bild av dig när en tjänst hos dem dyker upp längre fram. När du skickar in en spontanansökan så är det viktigt att du förklarar varför du är intresserad av att arbeta på det specifika företaget. Vad är det som lockar? Är det branschen, produkten eller företagets värderingar eller alltihop? Beskriv också gärna vilken bild du har av företaget sedan tidigare och vad du baserar den på – om du känner någon som jobbar där, har du erfarenhet från branschen, hört gott om företaget etc. På Platstorget kan du se vilka arbetsgivare i din kommun som vill ha spontanansökningar. Vi har samlat dem alla på en och samma plats. 

 

Ta hjälp av din kommuns Platstorg

På din kommuns Platstorg vill vi samla allt som har med jobb att göra på en och samma plats. Här samlar vi alla lediga jobb, även de dolda jobben. Lediga jobb från både privata företag och offentliga. Här hittar du alla lokala arbetsgivare i din kommun och kan snabbt och enkelt fråga om praktik och arbetsträning eller skicka en spontanansökan – du väljer själv. För dig som är långtidsarbetslös finns dessutom möjligheten att finnas med i Insteget. Insteget är ett utskick vi gör till alla arbetsgivare i din kommun en gång i månaden. Denna tjänsten finns tillgänglig för arbetssökande i kommuner som har ett Platstorg. Här presenterar vi dig som står långt från arbetsmarknaden och som är intresserade av praktik, arbetsträning eller anställning för arbetsgivarna. Vi visar upp och presenterar dina kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper. Här får arbetsgivarna också information om du är berättigad till praktik, arbetsträning, stöd från AF mm mm. Du är anonym – fokus ligger på kompetens och erfarenhet – inte namn, ålder och kön. Vill du registrera dig och finnas med i månadsutskicket till din kommuns arbetsgivare? Här under ser du vilka kommuner som har tjänsten Insteget.

Du registrerar dig på din kommuns Platstorg. Lycka till!  

Se vilka kommuner som har tjänsten Insteget