Verksamhetschef till äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst