Arbetssökande ungdomar

Tillför kompetens

Tillför kompetens och värde till vilken arbetsplats som helst.

Alltid på plats

viljan att vara på jobbet är ofta högre i denna grupp.

Gör ett bra jobb

viljan att utföra ett gott arbete är ofta högre i denna grupp.

En bättre arbetsmiljö

Många som anställt någon med en funktionsnedsättning säger att de fått en bättre arbetsmiljö.

Anställ arbetssökande med funktionshinder!

Människor med funktionsnedsättning tillför kompetens och värde till vilken arbetsplats som helst. Många som anställt någon med en funktionsnedsättning säger att de fått en bättre arbetsmiljö.

En myt är att människor med funktionsnedsättning är mer sjukskrivna än andra, en annan att produktiviteten är lägre och att det kostar för mycket med anpassningar. Sanningen är att det vanligtvis är mycket förmånligt att anställa personer med funktionsnedsättning, eftersom stöd som lönebidrag är utformade för att kompensera eventuell nedsatt arbetsförmåga.

Det finns också en rad andra stöd för dig som arbetsgivare som vågar satsa, både ekonomiska, praktiska och personella. Arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning kan till exempel få de hjälpmedel som eventuellt behövs betalda av Arbetsförmedlingen. Du kommer dessutom att upptäcka att viljan att vara på jobbet och utföra ett gott arbete ofta är högre i denna grupp.

Personer med funktionsnedsättningar måste ses som resurser i fler delar av samhället. Arbetsgivare kan få ett bra stöd av Arbetsförmedlingen och kommunala arbetsmarknadsenheter, och stödet kan finnas med under lång tid. Vi uppmanar alla arbetsgivare att tänka till inför nästa rekrytering. Fundera över vilken kompetens som egentligen behövs och värdet av en större mångfald.

Så här säger några arbetsgivare som anställt personer med funktionshinder

Lägg till din rubriktext här

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lägg till din rubriktext här

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lägg till din rubriktext här

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Hallå alla arbetsgivare! Anställ någon, erbjud praktik eller arbetsträning åt någon med funktionsnedsättning! Kontakta oss så hjälper vi dig med tips och råd.