Arbetssökande ungdomar

Varför ska man anställa ungdomar?

Nyfikna

Kreativa

Energiska

Vår framtid

"de brukar komma med kreativa lösningar och har ett personligt engagemang"

Vinsterna med att anställa unga medarbetare är många – men skiftande perspektiv på arbetslivet gör att arbetsgivare behöver tänka om. Vi vet att det finns enorma vinster i att anställa yngre medarbetare. De är ‘digital natives’ och höjer generellt den digitala kompetensen i företaget. Vi ser också att unga använder sina nätverk mycket mer – vilket innebär att de företag som anställer unga kan nå ut med sitt varumärke till fler.. 

Du kan få ekonomiskt stöd om du anställer en person som är mellan 20 och 25 år. Stöd vid yrkesintroduktion gäller från 15 år. Unga personer med begränsad arbetslivserfarenhet kan bli en framtida tillgång för din verksamhet. Genom att lära upp en ung person inom ett yrke kan du på sikt säkra din framtida kompetensförsörjning. Läs mer på www.arbetsformedlingen.se

Att anställa unga har många fördelar – de brukar vara hungriga på att lära sig nya saker och vill bidra, de har vanligtvis bra datakunskaper, de brukar komma med kreativa lösningar och har ett personligt engagemang. Att de är aktiva i sociala median kan också vara till en fördel för organisationen.

Hallå alla arbetsgivare! Anställ, erbjud praktik eller arbetsträning åt en arbetssökande ungdom! Kontakta oss så hjälper vi dig med tips och råd.