Arbetssökande över 55 år

Varför ska man anställa någon
över 55 år?

Lång erfarenhet

Lägre frånvaro

Mer engagerade

Mogna och trygga

"bara för att man blivit äldre innebär det inte att man blivit långsam och korkad"

Varför ska äldre stiga åt sidan?

Det sägs ofta att arbetsmarknaden hör till de yngre generationerna och att äldre människor vid något tillfälle måste stiga åt sidan för att ge rum. Den unga människans ambitioner och lust att lyckas vägs över den äldre människans begåvningar och det är många seniorer som ser sig förbisedda. Vem har inte hört talas om hur en trofast anställd körs om i karriärstegen av yngre kollegor som anses hungriga och med en fantastisk framtid inom företaget.

Vill inte sluta arbeta

På arbetsmarknaden finns det idag en hel del jobb för äldre där man ser till att utnyttja alla fördelar med att vara en äldre arbetsför människa. Undersökningar har visat att många äldre inte vill sluta arbeta då de finner mening och tillfredsställelse i att jobba. Detta handlar lika mycket om den personliga önskan att känna sig behövd som stimulansen som ett arbete innebär. Efter ett långt liv på arbetsmarknaden kan det kännas tom och tråkigt att inte ha något att göra om dagarna.

 

Inte långsamma och korkade

Bara för att man har kommit upp i en viss ålder så innebär det inte att man blivit långsam eller korkad, utan tvärtom kan man bidra med en grundlighet och ett kunnande som en yngre ännu inte kan erbjuda. Några andra viktiga fördelar är:

  • Organisationsförmåga – många äldre har lärt sig mycket väl hur man bäst organiserar både det fysiska rummet och sin tid.
  • Social intelligens – har man varit med om mycket i livet så kan man både bidra med bra råd men också förstående. Äldre människor är ofta goda lyssnare!
  • Mogenhet. Där en yngre människa kanske är mer impulsiv och lite hetsig kan en äldre människa väga emot med ett lugnare och mer genomtänkt agerande.

Ekonomiskt fördelaktigt

Förutom den sociala aspekten liksom den erfarenhet och förmåga som en äldre kan ha att erbjuda, finns det också ekonomiska fördelar för arbetsgivaren med att anställa en äldre människa. 

Hallå alla arbetsgivare! Anställ, erbjud praktik eller arbetsträning åt någon som är över 55 år! Kontakta oss så hjälper vi dig med tips och råd.