Arbetssökande nysvenskar

Varför ska man anställa nyanlända?

Lojala

Vill lära sig mer

Delar med sig

Andra erfarenheter

"mångfald är en konkurrensfaktor och en viktig förutsättning"

Sverige har idag en stark arbetsmarknad men med brist på arbetskraft inom flera yrken. Redan idag men ännu mer framöver behöver vi också möta kraven på mer arbetskraft som följer på en åldrande befolkning. Vi behöver de nyanlända på arbetsmarknaden för att fortsätta ha en stark ekonomi och en bra välfärd. Nu och framöver.

Att få ett jobb är en av de viktigaste utmaningarna för våra nyanlända invånare. Med hjälp av ekonomiskt stöd kan du hjälpa en person att snabbare komma in på arbetsmarknaden. Det kan vara en person som vill arbeta och samtidigt lära sig svenska eller någon som varit i Sverige i max tre år utan arbete. Läs mer på www.arbetsformedlingen.se

Mångfald som konkurrensfaktor

I takt med att Sverige får nya medborgare blir personal med andra nätverk och andra viktiga kompetenser som språk och erfarenhet från småföretagande från sina hemländer allt viktigare för att kunna bemöta kunders specifika behov. Mångfald är en konkurrensfaktor och en viktig förutsättning för att kunna möta kunders behov i ett allt mer mångkulturellt samhälle. 

I takt med att Sverige får nya medborgare blir personal med utländsk bakgrund en allt viktigare resurs för företag.

Hallå alla arbetsgivare! Anställ, erbjud praktik eller arbetsträning åt en nyanländ! Kontakta oss så hjälper vi dig med tips och råd.