Arbetssökande med funktionshinder

Varför ska du anställa någon med en funktionsnedsättning?

Tillför kompetens

Alltid på plats

Gör ett bra jobb

En bättre arbetsmiljö

"en myt är att människor med en funktionsnedsättning oftare är sjukskrivna"

Tillför kompetens och värde

Människor med funktionsnedsättning tillför kompetens och värde till vilken arbetsplats som helst. Många som anställt någon med en funktionsnedsättning säger att de fått en bättre arbetsmiljö.

En myt är att människor med funktionsnedsättning är mer sjukskrivna än andra, en annan att produktiviteten är lägre och att det kostar för mycket med anpassningar. Sanningen är att det vanligtvis är mycket förmånligt att anställa personer med funktionsnedsättning, eftersom stöd som lönebidrag är utformade för att kompensera eventuell nedsatt arbetsförmåga.

En stor vilja att vara på jobbet

Det finns också en rad andra stöd för dig som arbetsgivare som vågar satsa, både ekonomiska, praktiska och personella. Arbetsgivare som anställer personer med funktionsnedsättning kan till exempel få de hjälpmedel som eventuellt behövs betalda av Arbetsförmedlingen. Du kommer dessutom att upptäcka att viljan att vara på jobbet och utföra ett gott arbete ofta är högre i denna grupp.

En större mångfald

Personer med funktionsnedsättningar måste ses som resurser i fler delar av samhället. Arbetsgivare kan få ett bra stöd av Arbetsförmedlingen och kommunala arbetsmarknadsenheter, och stödet kan finnas med under lång tid. Vi uppmanar alla arbetsgivare att tänka till inför nästa rekrytering. Fundera över vilken kompetens som egentligen behövs och värdet av en större mångfald.

Hallå alla arbetsgivare! Anställ, erbjud praktik eller arbetsträning åt någon med en funktionsnedsättning! Kontakta oss så hjälper vi dig med tips och råd.