Arbetsgång

Strategi bearbetning av kommun, företag, arbetssökande och AF

Eductus och Platstorget

Kommun

Lokala företag

Arbetssökande

Arbetsförmedlingen

  • Eductus och Platstorget

  • Kommun

  • Lokala företag

  • Arbetssökande

  • Arbetsförmedlingen

Platstorget bearbetar kommun efter kommun via personliga möten. Målsättningen är att alla Sveriges 290 kommuner ska ha ett Platstorg. Initialt fokuserar Platstorget på att hålla möten med kommuner där Eductus idag finns etablerade (52 kommuner). På sikt ska alla Sveriges kommuner vara med. Eductus behöver inte nödvändigtvis vara etablerade i kommunen men i närområdet (Län/region). Att ansluta sin kommun till Platstorget är kostnadsfritt.

Platstorget tillsammans med kommunen informerar arbetssökande, lokala företag och Arbetsförmedlingen. Informationen kan innefatta broschyrmaterial, informationsmöten, webbinars mm. 

Tillsammans med kommunen (Arbetsmarknadsförvaltningen/Socialförvaltningen) genomförs personliga informationsmöten med arbetssökande som idag står långt från arbetsmarknaden.

Tillsammans med kommunen (Näringslivsförvaltningen) genomförs personliga informationsmöten med VD/ansvariga på lokala företag. Företagen bearbetas även via DR. 

Tillsammans med kommunen (Arbetsmarknadsförvaltningen/Socialförvaltningen) genomförs personliga informationsmöten med Arbetsförmedlingen i kommunen. 

Platstorget marknadsförs initialt via sociala medier, PR och genom kommunen. Lokal media i kommunen kontaktas också. 

Arbetssökande bearbetas via Sociala medier, redaktionellt via i lokal press samt informationsmöten genom kommunen.

Lokala företag bearbetas via personliga möten, DR, redaktionellt via lokal press samt informationsmöten genom kommunen. 

Arbetsförmedlingen bearbetas via informationsmöten tillsammans med kommunen. 

Både arbetsgivare och arbetssökande behöver registrera sig för att kunna utnyttja alla tjänster på Platstorget.se

Arbetssökande registrerar sig på Platstorget.se

– Lägger upp sin profil och berättar mer om kompetenser, utbildning, erfarenheter, styrkor, kan praktisera, AF kan erbjuda olika stöd mm. Profilen är sökbar för registrerade arbetsgivare. 
– Informerar Eductus/Platstorget om sin status. Söker jobb, praktik, utbildning? Berättigad till stöd och matchning via AF mm?  

Arbetsgivare registrerar sitt företag på Platstorget.se

– Kontaktinformation och beskrivning av verksamheten
– Vilka kompetenser efterfrågas – kort tid och lång tid?
– Rekryteringsbehov? 
– Hjälp med matchning och rekrytering
– Erbjuder praktik?
– Vill ta emot spontanansökningar och nyhetsbrev?
– Behov av kompetensutveckling? 

Platstorget erbjuder alla  lokala företag i kommunen sina tjänster.
– Matchning
– Rekrytering
– Gratis platsannonsering
– Söka i CV-databas
– Skräddarsydda utbildningar
– Kompetensutveckling
– Ta emot nyhetsbrev
– Möjlighet att bli partner – presentation, guldpartner mm. Ej gratis

De lokala företag som registrerar sig och är med på Platstorget kommer att exponeras på sin kommuns Platstorg. De kommer även att få dekaler som visar att de är med och ”Gör Skillnad”  i sin kommun. Dekaler kan användas på deras hemsida eller sättas upp på skyltfönster, kontorsdörrar mm (gäller även kommunen)

– Lägga upp sin profil/CV
– Stöd och matchning 
– Se lediga jobb i sin kommun 
– Praktik och arbetsträning
– Skicka spontanansökningar
– Jobbtips
– Utbildningar
– Hjälp med CV och ansökningar 

Platstorget bearbetar lokala företag i kommunen. Bearbetningen sker både via telefon och personliga besök. Målgruppen är VD, personalchef alternativt ansvarig. Bearbetningen börjar med de större företagen i kommunen. Målsättningen är att få ex antal företag att bli sk partners i respektive kommun samt att få övriga företag i kommunen att vid behov anlita Eductus/Platstorget. 

Platstorget bearbetar lokala företag i kommunen. Bearbetningen sker både via telefon och personliga besök. Målgruppen är VD, personalchef alternativt ansvarig. Vi trycker på vilka behov företagen har och ser vilka tjänster de är i behov av.  

Tillsammans med kommunen fortsätter Educutus/Platstorget att informera alla arbetssökande i kommunen om de tjänster de kan utnyttja. 

Platstorget stämmer av och återkopplar regelbundet till kommunen. Målsättningen är att bygga goda relationer för ett långt och givande samarbetet (viktigt när AF lämnar över sitt ansvar till kommunerna). 

Konklusionen är att de lokala privata företagen i respektive kommun är nyckeln till framgång. Kommunen är i huvudsak positiv då det kommer att medföra mindre jobb och på sikt lägre kostnader. De arbetssökande är såklart också positiva då nya möjligheter till jobb erbjuds. För att lyckas måste de lokala företagen ”hänga med på tåget”. En del kommer att göra det för att rekryteringsbehov finns och del kommer att göra det för att de verkligen vill vara med och göra skillnad. Dessa två kategorier är lätta att identifiera och enkla att få med sig. Majoriteten av företag kommer dock att vara tveksamma och negativa – även om det finns rekryteringsbehov och även om de vill vara med och göra skillnad. Man har inte tid, inget intresse, inte just nu eller man orkar inte ta ett beslut. För att få med sig majoriteten av de lokala företag krävs oftast andra ingångar och metoder.