Arbetsgång

Upplägg arbetsgång pilotprojekt

Platstorget

Kommun

Lokala företag

Arbetssökande

Arbetsförmedlingen

  • Platstorget

  • Kommun

  • Lokala företag

  • Arbetssökande

  • Arbetsförmedlingen

Platstorget bearbetar kommunen via personliga möten. Under ”piloten” 5 kommuner. Målsättningen är att alla Sveriges 290 kommuner ska ha ett Platstorg under 2021. Att ansluta sin kommun till Platstorget är kostnadsfritt. Kommunens Platstorg följer en given mall med vissa lokala justeringar. Kommunens platstorg (egen kommunsida) är gratis. Finns dock ett antal premiumtjänster/betaltjänster (se nedan). Dessa tjänster är riktade mot både lokala företag och kommunen själv. 

Platstorget tillsammans med kommunen informerar arbetssökande, lokala företag och Arbetsförmedlingen.

Tillsammans med kommunen (Arbetsmarknadsförvaltningen/Socialförvaltningen) genomförs personliga informationsmöten med arbetssökande som idag står långt från arbetsmarknaden.

Tillsammans med kommunen (Näringslivsförvaltningen) genomförs personliga informationsmöten med VD/ansvariga på lokala företag.

Tillsammans med kommunen (Arbetsmarknadsförvaltningen/Socialförvaltningen) genomförs personliga informationsmöten med Arbetsförmedlingen i kommunen. 

Platstorget marknadsförs initialt via sociala medier, PR och genom kommunen. Lokal media i kommunen kontaktas också. 

Arbetssökande bearbetas via Sociala medier, redaktionellt via i lokal press samt informationsmöten genom kommunen.

Lokala företag bearbetas via personliga möten, DR, redaktionellt via lokal press samt informationsmöten genom kommunen. 

Arbetsförmedlingen bearbetas via informationsmöten tillsammans med kommunen. 

Både arbetsgivare och arbetssökande behöver registrera sig för att kunna utnyttja alla tjänster på Platstorget.se

Arbetssökande registrerar sig på Platstorget.se

– Lägger upp sin profil och berättar mer om kompetenser, utbildning, erfarenheter, styrkor, kan praktisera, AF kan erbjuda olika stöd mm. Profilen är sökbar för registrerade arbetsgivare. 
– Informerar Eductus/Platstorget om sin status. Söker jobb, praktik, utbildning? Berättigad till stöd och matchning via AF mm?  

Arbetsgivare registrerar sitt företag på Platstorget.se

– Kontaktinformation och beskrivning av verksamheten
– Vilka kompetenser efterfrågas – kort tid och lång tid?
– Rekryteringsbehov? 
– Hjälp med matchning och rekrytering
– Erbjuder praktik?
– Vill ta emot spontanansökningar och nyhetsbrev?
– Behov av kompetensutveckling? 

Platstorget erbjuder lokala företag och kommunen sina tjänster.
– Platsannonsering
– Söka kandidater i CV-databas (anonyma CV)
– Ta emot nyhetsbrev
– Presentation (kortfattad)

Lokala företag (även kommunen) måste registrera sig för att kunna utnyttja tjänsterna.  

– Lägga upp sin profil/CV
– Stöd och matchning 
– Se och söka lediga jobb i sin kommun 
– Praktik och arbetsträning
– Skicka spontanansökningar
– Jobbtips
– Utbildningar
– Hjälp med CV och ansökningar 
– Support

Arbetssökande måste registrera sig för att kunna utnyttja tjänsterna. 

Platstorget bearbetar lokala företag i kommunen. Bearbetningen sker både via telefon och personliga besök. Målgruppen är VD, personalchef alternativt ansvarig. Bearbetningen börjar med kommunen själv och de större företagen i kommunen. 

Platstorget bearbetar kommunen och lokala företag i kommunen under piloten. Bearbetningen sker både via telefon och personliga besök. Målgruppen är VD, personalchef alternativt ansvarig. Vi trycker på vilka behov företagen har och ser vilka tjänster de är i behov av.  Följande tjänster är premiumtjänster (ej gratis). Klicka på respektive tjänst och läs mer. 

Vi hjälper företag och kommunen att hitta den eller de personer de söker. Platstorget är en effektiv lösning som gör  rekryteringen snabb, kostnadseffektiv och enkel. Samtidigt når de ut med sitt eget varumärke i nätverk och sociala kanaler där potentiella kandidater dagligen befinner sig. Vi hjälper dem med samtliga delar i rekryteringsprocessen, där det enda de behöver göra är att berätta vem de söker – vi levererar sedan matchande kandidater.

Privata företag och kommunen själv erbjuds att bli partner till Platstorget. 3 olika nivåer. Erbjudandet är ett årsavtal och löper under 12 mån. Som partner erhåller arbetsgivarna en mängd tjänster, som bl.a exponering på kommunens sida, företagspresentation, fria kandidater, automatpublicering av lediga jobb,  företagsträffar mm. Begränsat antal partnererbjudande per kommun. 

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kommer att lanseras senare

Arbetsgivare som vill berätta mer om sin verksamhet, sitt lediga jobb eller annat riktat mot arbetssökande kan förstärka detta med att synas med en banner på kommunsidan. 

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vi gallrar och administrerar ansökningarna arbetsgivarna får via sin platsannons. Vi sköter även kommunikationen med kandidaterna. Tillsammans med arbetsgivaren fastställer kravprofilen som används för att göra urvalet. Vi tar sedan hand om processen och förser arbetsgivarna med de kandidater som matchar deras kravprofil.

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Klicka på knappen redigera för att ändra denna text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tillsammans med kommunen informeras de arbetssökande kontinuerligt. 

Platstorget stämmer av och återkopplar regelbundet till kommunen. Målsättningen är att bygga goda relationer för ett långt och givande samarbetet (viktigt när AF lämnar över sitt ansvar till kommunerna). 

Konklusionen är att de lokala privata företagen i respektive kommun är nyckeln till framgång. Kommunen är i huvudsak positiv då det kommer att medföra mindre jobb och på sikt lägre kostnader. De arbetssökande är såklart också positiva då nya möjligheter till jobb erbjuds. Viktigt att de lokala företagen ”hänger med på tåget”.