Arbetsgång

Så här funkar det!

Jobbstegen besöker kommunen via personliga möten. Målsättningen är att alla Sveriges 290 kommuner ska vara anslutna till Jobbstegen senast 2021. Att ansluta sin kommun till Jobbstegen kostar från 990 kr per månad. Möjlighet till att få en skräddarsydd sida med kommunens egna gränssnitt finns.
Produktionskostnad på  12 900 kr tillkommer. 

Jobbstegen tillsammans med kommunen informerar arbetssökande, lokala företag, Arbetsförmedlingen och företag inom stöd och matchning

Tillsammans med kommunen (Arbetsmarknadsförvaltningen/Socialförvaltningen) genomförs personliga informationsmöten med arbetssökande som idag står långt från arbetsmarknaden.

Tillsammans med kommunen (Näringslivsförvaltningen) genomförs personliga informationsmöten med VD/ansvariga på lokala företag.

Jobbstegen kontaktar och informerar möjligheten för företag inom stöd och matchning att erbjuda sina tjänster.

Tillsammans med kommunen (Arbetsmarknadsförvaltningen/Socialförvaltningen) genomförs personliga informationsmöten med Arbetsförmedlingen i kommunen. 

Jobbstegen marknadsförs initialt via sociala medier, PR och genom kommunen. Lokal media i kommunen kontaktas också. 

Arbetssökande bearbetas via Sociala medier, redaktionellt via i lokal press samt informationsmöten genom kommunen.

Lokala företag bearbetas via personliga möten, DR, redaktionellt via lokal press samt informationsmöten genom kommunen. 

Företag inom stöd & matchning bearbetas via DR, DM och telefonmöten. 

Arbetsförmedlingen bearbetas via informationsmöten tillsammans med kommunen. 

Både arbetsgivare och arbetssökande behöver registrera sig för att kunna utnyttja alla tjänster på Jobbstegen.se

Arbetssökande registrerar sig på Jobbstegen.se

– Lägger upp sin profil och berättar mer om kompetenser, utbildning, erfarenheter, styrkor, kan praktisera, AF kan erbjuda olika stöd mm. Profilen är sökbar för registrerade arbetsgivare. 
– Informerar Jobbstegen om sin status. Söker jobb, praktik, utbildning? Berättigad till stöd och matchning via AF mm?  

Arbetsgivare registrerar sitt företag på Jobbstegen.se

– Kontaktinformation och beskrivning av verksamheten
– Vilka kompetenser efterfrågas – kort tid och lång tid?
– Rekryteringsbehov? 
– Hjälp med matchning och rekrytering
– Erbjuder praktik?
– Vill ta emot spontanansökningar och nyhetsbrev?
– Behov av kompetensutveckling? 

Företag inom stöd & matchning registrerar sig på Jobbstegen.se

– Kontaktinformation och beskrivning av verksamheten
– Vilka tjänster erbjuds?
– Mot arbetsgivare?
– Mot arbetssökande?

Jobbstegen informerar och bearbetar kontinuerligt lokala företag i kommunen. Bearbetningen sker både via telefon, mail och personliga besök.

Jobbstegen informerar kommunen och lokala företag i kommunen om vilka tjänster som kan utnyttjas.

Tillsammans med kommunen informeras de arbetssökande kontinuerligt. 

Jobbstegen stämmer av och återkopplar regelbundet till kommunen.